XXX.hr poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala u najvećoj mogućoj mjeri. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, XXX.hr neće prodavati, distribuirati niti davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
XXX.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke XXX.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.
XXX.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila XXX.hr ili nezakonitih aktivnosti korisnika.
Polica privatnosti podložna je promjenama i modifikacijama bez prethodne najave. XXX.hr zadržava pravo izmjene ove Police privatnosti u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Vaše daljnje korištenje web-stranica ili ponuđenih usluga podrazumijevat će da prihvaćate izmijenjene odredbe.
Portal XXX.hr može sadržavati linkove koji vode na druge web stranice. XXX.hr nije odgovoran za sadržaj ni Policu privatnosti tih web stranica.